sciaga.57.pl
darmowe programy portal 57.pl
Szukaj:    
sciaga.57.pl / prace / język polski / Pozytywizm

Pozytywizm (90)

Wyświetl na stronie: 10 20 30 40 50 
Sortuj według: data temat ocena czytań 
Pozytywizm - charakterystyka epoki
Ramy czasowe EUROPA Początek: 1850 r. Koniec: 1890 r. POLSKA Początek: 1864 r. Koniec: 1890 r. filozofie epoki august comte W rozprawie “Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy: * przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrz..
data: 29.09.2006 | ocena: 4.3 | czytań: 30748
Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej pozytywizmu
Nowe zadania, stawiane literaturze i odpowiadające im gatunki literackie, spowodował pojawienie się w pozytywizmie nowego typu bohatera. Literatura tendencyjna musiała bowiem dostarczać wzorów postaw i atakować zachowana negatywne. Stąd też podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program..
data: 29.09.2006 | ocena: - | czytań: 5858
Hasła polskiego pozytywizmu
praca u podstaw podniesienie poziomu umysłowego i kulturalnego najniższych podstawowych warstw społeczeństwa praca organiczna praca nad podniesieniem poziomu gospodarczego kraju solidaryzm społeczny współpraca wszystkich warstw społecznych ze sobą emancypacja kobiet przygotowani..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.8 | czytań: 7581
Filozofie epoki pozytywizmu
August Comte W rozprawie “Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy: * przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie * żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie n..
data: 29.09.2006 | ocena: 4 | czytań: 3063
Czy nowelistyka polska spełniła zadanie jakie stawiali pozytywiści literaturze
Plan: I. WSTĘP: Cel - pokazać rzeczywistość. Nowelistyka i jej zadania w nowym spojrzeniu epoki pozytywizmu. Program pozytywizmu i jego założenia dotyczące literatury. II. ROZWINIĘCIE: 1. Program pozytywistów, a rzeczywistość a.) model zachowania społecznego b.) wizja reform 2. Publicystyka ..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.7 | czytań: 9619
Cele i zadania literatury w pozytywizmie
Literatura pozytywistyczna miała być społecznie zaangażowana. Jej twórca to nauczyciel społeczeństwa a pisarstwo to służba publiczna. Orzeszkowa twierdziła, że literatura współczesna nie mówi prawdy o życiu i ludziach, nie zajmuje się żywotnymi sprawami współczesności, obraca się wokół tematów nieak..
data: 29.09.2006 | ocena: 1 | czytań: 7076
Maria Konopnicka "Nowele"
Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacunek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie ty..
data: 29.09.2006 | ocena: 1 | czytań: 4435
Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej
W literaturze pozytywistycznej rzadko spotykane są utwory liryczne, bowiem była to epoka niepoetycka. Maria Konopnicka swoją twórczość literacką rozpoczęła jednak właśnie wierszami, one to zapewniły autorce popularność. Podmiotem lirycznym uczyniła poetka chłopa, który mówił własnym językiem, wyraża..
data: 29.09.2006 | ocena: 5 | czytań: 6921
Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej
W literaturze pozytywistycznej rzadko spotykane są utwory liryczne, bowiem była to epoka niepoetycka. Maria Konopnicka swoją twórczość literacką rozpoczęła jednak właśnie wierszami, one to zapewniły autorce popularność. Podmiotem lirycznym uczyniła poetka chłopa, który mówił własnym językiem, wyraża..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.5 | czytań: 9599
Jakie zagadnienia poruszyła w swojej Twórczości Maria Konopnicka?
Zagadnienia jakie poruszała w swojej twórczości M. Konopnicka możemy podzielić na : * sferę zagadnień społecznych - problematyka dominująca, najbardziej charakterystyczna dla poetki. " Obrazki" - wiersze, scenki I wiersze portrety. Każdy utwór to konkretna ilustracja z życia nędzarzy miast I wsi...
data: 29.09.2006 | ocena: - | czytań: 2309
Znaczenie nowelistyki pozytywistycznej w literaturze polskiej
Nowela jest utworem krótkim, prozatorskim o wyraźnej fabule I zredukowanym do minimum komentarzu. W noweli nie ma lub są nikłe wątki poboczne, mała jest ilość bohaterów. Wydarzenia biegną do punktu kulminacyjnego, który przynosi rozwiązanie konfliktu, po czym następuje pointa. Sytuacja wyjściowa zos..
data: 29.09.2006 | ocena: - | czytań: 2314
Tragizm losów Stanisława Wokulskiego i Benedykta Korczyńskiego - ludzi "epoki przejściowej"
1. Wokulski i Korczyński. a) Stanisław Wokulski - pierwszą przyczyną tragizmu Wokulskiego są skłócone wpływy dwóch epok. Żyje on na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu, w okresie rozkładu społeczeństwa feudalnego, a przed wykrastalizowaniem się społeczeństwa kapitalistycznego. Ulega wp..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.8 | czytań: 19312
Poezja czasów niepoetykich - pozytywizm
W pozytywizmie poezja stała się mniej popularna. Pojawiły się gatunki prozatorskie, epickie. Uważano, że są one lepiej zrozumiałe i lepiej mogą służyć agitacji haseł pozytywistycznych. Poezja Adama Asnyka - twórcy z pogranicza romantyzmu i pozytywizmu Adam Asnyk uważany jest za jednego z pierw..
data: 29.09.2006 | ocena: - | czytań: 2656
Motyw pracy organicznej i pracy u podstaw w literaturze pozytywistycznej (zestawienie przykładów)
Praca organiczna- obrona bytu narodu przez dążenie wszystkich części “organizmu”- społeczności, do postępu cywilizacyjnego, gospodarczo- społecznego i kulturalnego. Początki- lata trzydzieste XIX wieku, najpierw wśród osób przeciwstawiających się powstaniu. Później- hasło pozytywistyczne..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.1 | czytań: 61042
"Literatura powinna być obrazem, a nie parawanem życia. Niepodobna jej darować samowolnego zaślepienia na fakty w oczy bijące" (P. Chmielowski). Czy nowelistyka polska spełniła zadanie jakie stawiali pozytywiści literaturze.
Plan: I. WSTĘP: Cel - pokazać rzeczywistość. Nowelistyka i jej zadania w nowym spojrzeniu epoki pozytywizmu. Program pozytywizmu i jego założenia dotyczące literatury. II. ROZWINIĘCIE: 1. Program pozytywistów, a rzeczywistość a.) model zachowania społecznego b.) wizja reform 2. Publicystyka ..
data: 29.09.2006 | ocena: 4.7 | czytań: 6390
Uzasadnij, że "Trylogia" H. Sienkiewicza to utwór, który powstał "ku pokrzepieniu serc” Polaków
Henryk Sienkiewicz jest jednym z głównych twórców literatury pozytywistycznej. Był to okres bardzo trudny dla Polaków. Aby lepiej zrozumieć, co czuł Sienkiewicz jako Polak, należy poddać analizie ważne fakty historyczne. Tak więc pisarz urodził się jeszcze w epoce romantycznej, miał już 18 lat, gdy ..
data: 29.09.2006 | ocena: 4.1 | czytań: 5434
Jakie są - Twoim zdaniem - przyczyny poczytności "Trylogii" H. Sienkiewicza?
Analizując przyczyny poczytności "Trylogii" należy zastanowić się nad wymową tego dzieła w czasach, kiedy zostało ono napisane i wydane. Były to lata niewoli Polski, czasy polityki wynarodowienia naszego społeczeństwa. Klęski dwóch powstań narodowowyzwoleńczych uświadomiły Polakom tragizm ich sytuac..
data: 29.09.2006 | ocena: - | czytań: 1041
"Quo Vadis"
Henryk Sienkiewicz rozczytywał się w łacińskich utworach starożytnych, szczególnie Tacyta. Odbył wiele podróży do Rzymu, zwiedzał zabytki, wędrował po katakumbach. “Quo Vadis” jest urzeczywistnieniem zamysłów, jakie w tamtym czasie zrodziły się w umyśle pisarza. Była to chęć ukazania w u..
data: 29.09.2006 | ocena: 3.7 | czytań: 4301
Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza
Główni bohaterowie "Trylogii" to postaci niezwykłe i dynamiczne. Autor obdarza je największą odwagą, stawia w centrum wydarzeń historycznych i czyni ośrodkiem akcji romansowej. W "Potopie" taką postacią jest Andrzej Kmicic. Można zaliczyć go do postaci historycznych, chociaż Sienkiewicz znalazł o ni..
data: 29.09.2006 | ocena: 3 | czytań: 5626
Omów kompozycję "Potopu" (powieść historyczna, epopeja, baśń, romans przygodowy, western)
"Potop" ma przede wszystkim charakter powieści historycznej, jest to jedna dzieło złożone, skomponowane wg zasady sumy gatunków odpowiednio zespolonych wewnętrznie. Oto gatunki, które łączą się w całość w ramach dzieła Sienkiewicza: -powieść historyczna-na tle wydarzeń historycznych przedstawiony j..
data: 29.09.2006 | ocena: 4.9 | czytań: 18322

Dodaj pracę

Posiadasz cenne źródła z czasów szkolnych? Jesteś autorem wypracowania bądź ciekawej pracy domowej? Dodaj to do naszego zbioru, pomóż innym!

dodaj pracę »

Polecamy

fotoblog
œcišga - kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione
Czas: 0.017917, zapytań: 1 | ALLPlayer download
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Kraków
On-Line: 7